Kopen

Internationaal gezien heeft Vlaanderen een groot aantal eigenaars (het gekende “baksteen in de maag”-syndroom). Dit is mede het gevolg van de omvangrijke overheidsmiddelen die vrijgemaakt worden voor eigendomsverwerving. Het grootste gedeelte van die middelen komt van de federale overheid onder de vorm van fiscale uitgaven (bv. aftrek intresten en kapitaal). Maar ook de Vlaamse overheid doet belangrijke inspanningen op dat vlak, o.a. door goedkope sociale leningen te verstrekken en door betaalbare, (hoofdzakelijk) sociale woningen en kavels ter beschikking te stellen.