Mijn plaats op de wachtlijst.

Er zijn veel mensen op zoek naar een sociale woning. Daarom zijn de wachttijden lang.

De wachttijd:

 • wordt bepaald door de datum van inschrijving.
 • wordt bepaald door een voorrang die toegekend kan worden.
 • wordt bepaald door hoe uitgebreid uw woningkeuze is.
 • begint pas op datum van de dag dat uw inschrijvingsdossier volledig en aanvaard is.

Deze chronologie is nooit definitief: ze kan wijzigen in positieve of negatieve zin en hangt af van verschillende factoren.

Wat kan ik doen om mijn kans op een sociale woning te vergroten?

 • Verruim je keuze qua ligging met deze WIJZIGINGSAANGIFTE (PDF - 120kb).
 • Schrijf je in bij meerdere sociale verhuurders.

Dit is geen garantie dat je sneller een sociale woning toegewezen krijgt.

Actualisatie van de wachtlijst

In alle oneven jaren (2021,2023 ...) actualiseren we onze wachtlijst. We controleren of je nog steeds aan de inkomensvoorwaarde voldoet. Als je niet voldoet aan de inkomensvoorwaarde, dan moeten we je inschrijving schrappen en verlies je je plaats op de wachtlijst.

Je adres of je gezinssamenstelling is veranderd?

Breng ons altijd binnen de maand op de hoogte van de wijziging via de WIJZIGINGSAANGIFTE!  (PDF - 120 kb).  Dit is belangrijk voor je dossier.

Wanneer wordt je geschrapt uit het inschrijvingsregister?

 • Je accepteert een sociale woning bij Dijledal.
 • Je voldoet bij de 2-jaarlijkse actualisatie niet meer aan de inkomensvoorwaarde.
 • Je voldoet bij een aanbod van een woning, als je dit aanvaardt, niet meer aan de toelatingsvoorwaarden.
 • Je geeft bewust onjuiste of onvolledige informatie of verklaringen aan Dijledal.
 • Je vraagt zelf met een brief om je aanvraag te annuleren.
 • Je reageert niet als Dijledal je een 2de woning aanbiedt of je reageert niet op de herinneringsbrief bij actualisering van het register.
 • Je weigert een tweede woning. Deze woning komt overeen met je keuze qua ligging, type en maximale huurprijs.
 • Bij het onbestelbaar terugkeren van een brief bij actualisatie van het register of bij het aanbod van een woning.

Niet akkoord met een beslissing over je dossier?

Als je niet akkoord bent met één van onderstaande beslissingen, kan je met een aangetekende en gemotiveerde brief een beoordeling vragen van de toezichthouder.

 • De beslissing met betrekking tot de toewijzing van een woning;
 • De beslissing om geen afwijking toe te staan of een versnelde toewijzing;
 • De beslissing om de kandidaat-huurder te schrappen uit het register;
 • De beslissing om de kandidaat-huurder te weigeren;
 • De beslissing om een persoon die zich wil inschrijven niet in te schrijven;
 • De beslissing om de voorkeur van de kandidaat-huurder te weigeren.

Contactgegevens: Agentschap Wonen-Vlaanderen, afdeling Toezicht, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 22, 1000 Brussel.

De toezichthouder onderzoekt je vraag en ontvangt een antwoord binnen de 30 dagen.

Copyright (c) 2021 Dijledal Leuven