Ik aanvaard de woning

Bezorg ons het ondertekende antwoordformulier. Als je voldoet aan de voorwaarden en je bent de eerste kandidaat op de wachtlijst, krijg je een toewijzingsbrief met verdere informatie.

Ik weiger de woning

Je kan 1 aanbod weigeren. Een weigering geldt alleen voor de 1ste kandidaat, niet voor de reserve-kandidaten.

OPGEPAST: Als je een huurpremie ontvangt, wordt deze stopgezet bij een eerste weigering van een sociale woning! Een huurpremie is niet hetzelfde als een huursubsidie. Informeer je op het gratis nummer 1700 van Wonen Vlaanderen

Hoeveel huur ga ik betalen?

De huurprijs wordt berekend op basis van het inkomen, de patrimoniumkorting, een energiecorrectie en het aantal personen ten laste. Dat is de voorlopig aangepaste huurprijs. Dit resultaat wordt vergeleken en desgevallend begrensd enerzijds door een minimale huurprijs (verhoogd met de energiecorrectie) als de voorlopig aangepaste huurprijs te laag is, en anderzijds door de basishuurprijs, als de voorlopig aangepaste huurprijs te hoog is.

Hoeveel waarborg betaal ik?

De waarborg is tweemaal de basishuurprijs met een maximum van € 1.001 (bedrag voor 2020)  en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Je kan de huurwaarborg in maandelijkse schijven betalen (maximaal 18). Opgelet: dit brengt extra kosten met zich mee en er dient vooraf een overeenkomst en afbetalingsplan opgesteld te worden. De huurwaarborg wordt bij de Vlaamse maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) gestort. Dit bedrag wordt jaarlijks verhoogd met intrest. Deze wordt gekapitaliseerd. De intrestvoet ligt wettelijk vast.

Verzekering

Als huurder van Dijledal hoeft je de huurdersaansprakelijkheid voor wat betreft het gebouw niet zelf te verzekeren voor wat betreft brand, storm, hagel, sneeuw, glasbreuk, natuurrampen en waterschade want Dijledal heeft een brandverzekering afgesloten voor al haar gebouwen met een afstand van verhaal ten opzichte van de huurder waarbij het verhaal van derden is uitgebreid ten voordele van de huurder.  Je betaalt hiervoor ongeveer 1 euro per maand via de maandelijkse huurlasten.

We raden wel aan om een inboedelverzekering af te sluiten. De inboedel zijn alle spullen in je woning: meubels, schilderijen, tapijten, tv…

Een inboedelverzekering vergoedt je niet alleen voor de schade aan je inboedel maar ook je schilder- en behangwerken in het geval van brand of waterschade.

Wat ook niet verplicht is, maar wat we eveneens aanraden, is een familiale verzekering. Derden kunnen je immers aanspreken voor schade die zij door jou geleden hebben, maar die geen verband houdt met de brandverzekering, bijvoorbeeld schade bij de onderburen door een defect aan je wasmachine.

Bijkomende waarborgen zoals vandalisme zijn niet opgenomen in onze brandverzekering. Ook voor andere schade die buiten de brandverzekering valt, blijf je als huurder verantwoordelijk.

Nog goed om weten: onze verzekering zal niet tussenkomen in het geval van kwaad opzet.

Je kan deze uitleg aan je verzekering of verzekeringsmakelaar overhandigen want op basis van deze gegevens kunnen zij je helpen om de juiste verzekering af te sluiten en kan men ervoor zorgen dat je niet tweemaal voor hetzelfde betaalt of onvoldoende verzekerd bent.

Bij vragen kan je contact opnemen met  Carine Morren, stafmedewerker, op het nummer 016 25 24 15.

Energieleveranciers

De keuze van je energieleverancier bepaal je zelf. Je kan steeds veranderen van leverancier. Informeer je bij verschillende energieleveranciers voor een tariefvergelijking, het sociaal tarief en de energiekortingen, die sommige leveranciers aanbieden aan sociale huurders.

Bij de intrede van je woning wordt er een plaatsbeschrijving gemaakt. Op dat ogenblik vullen we ook samen de overnamedocumenten in, daarmee moet je dan naar je leverancier gaan.

Maar: in sommige van onze gebouwen kan je de energieleverancier niet zelf bepalen, omdat er een centrale stookinstallatie is. Meer uitleg hierover krijg je steeds tijdens de plaatsbeschrijving.

Plaatsbeschrijving

Bij het ontvangen van de sleutels van je nieuwe woning wordt er een plaatsbeschrijving opgemaakt. De documenten geven een gedetailleerde beschrijving van de woning met aanhorigheden. De toestand van de vloerbekleding, muren, stopcontacten, deuren, kranen, tuin,.. worden grondig bekeken en opgetekend. De kosten voor het opstellen van de plaatsbeschrijving worden doorgerekend. De plaatsbeschrijving is tegensprekelijk, dit wil zeggen dat beide partijen zowel jij (huurder) als Dijledal (verhuurder) aanwezig zijn, hun opmerkingen noteren en de opgemaakte documenten ondertekenen. Hier vind je een voorbeeld van een huidige  plaatsbeschrijving (PDF - 249 kb).

Copyright (c) 2021 Dijledal Leuven